Revlimid : pismo zdravstvenim radnicima

    Revlimid : pismo zdravstvenim radnicima

    Objavljeno je ažurirano pismo zdravstvenim radnicima o važnim aspektima kliničke upotrebe leka Revlimid▼ koji se prevashodno odnose na sprovođenje Programa prevencije trudnoće, kao i ažurirani Informativni set za zdravstvene radnike u kome se nalazi i odgovarajući edukativni materijal za zdravstvene radnike i pacijente.

    Pismo u celosti možete preuzeti OVDE.

    Izvor: ALIMS