Spisak najviših cena lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

    U julu je Vlada RS donela odluku o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept.

    Izmenjenu i dopunjenu Odluku o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept, možete preuzeti na ovoj stranici.

    Za pregled dokumenta je potreban pretraživač koji podržava PDF dokument, odnosno Adobe Acrobat Reader (koji možete preuzeti ovde) ili drugi čitač PDF dokumenta.

    Pretragu vršite pritiskop tastera Ctrl i F i u polje upisujete pojam za pretragu na pismu na kom je i dokument.

    Izvor: RFZO