Vodič za dijagnostikovanje i lečenje tiroidnih nodusa i diferentovanog tiroidnog karcinoma

    Nacionalni vodič dobre kliničke prakse
    Tiroidni nodusi i diferentovani tiroidni karcinom
    Klinički vodič 30/13 Beograd, 2013.

    Izradila Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse.