Vodič kroz sistem dijagnostički srodnih grupa

    Vodič  kroz  sistem  dijagnostički  srodnih  grupa  namenjen  je  lekarima  i  ostalim  zdravstvenim radnicima  u  sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenojzaštiti, sa ciljem  da  se  upoznaju  sa  ovim  modelom, kao  novim  načinom  izveštavanja,  ugovaranja  i finansiranja zdravstvenih usluga.

    U primeni od 2013. godine.

    Za pregled dokumenta je potreban pretraživač koji podržava PDF dokument, odnosno Adobe Acrobat Reader (koji možete preuzeti ovde) ili drugi čitač PDF dokumenta.

    Pretragu vršite pritiskop tastera Ctrl i F i u polje upisujete pojam za pretragu na pismu na kom je i dokument.

    Izvor: RFZO