Upotreba hidrohlortiazida i rizik od nemelanomskog raka kože: studija slučaja iz Danske

  Upotreba hidrohlortiazida i rizik od nemelanomskog raka kože: studija slučaja iz Danske

  Od 13. novembra, kada je Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije izdalo obaveštenje zdravstvenim radnicima o riziku od nemelanomskog karicnoma kože koji je povezan sa primenom hidrohlortiazida, ova tema je dobila veliku pažnju u medijima. Srećom, stručna javnost je relativno brzo reagovala na senzacionalističke naslove nekih novina i apelovala na pacijente da ne prekidaju terapiju na svoju ruku već da se konsultuju sa svojim lekarom.

  U ovom članku donosimo kratak prikaz studije slučaja u Danskoj, na koju se pozvao i Komitet za procenu rizika u oblasti farmakovigilance Evropske agencije za lekove.

  Naime hidrohlortiazid, jedan od najčešće korišćenih diuretika i antihipertenzivnih lekova u Sjedinjenim Američkim Državama i Zapadnoj Evropi,  je fotosenzitivan i ranije je dovođen u vezu sa rakom usne.

  Cilj danskih istraživača je bio da se ispita veza između upotrebe hidrohlortiazida i rizika od bazocelularnog karcinoma (BCC) i planocelularnog kacinoma (SCC).

  Istraživači su na osnovu Danskog registra karcinoma, identifikovali slučajeve nemelanomskim karcinomom kože (NMSC) u periodu od 2004 do2012. Kontrole su odgovarale 1:20 prema starosti i polu. Zatim su primenom Danskog registra propisanih lekova procenili kumulativnu upotrebu hidrolortiazida u periodu od 1995 do 2012. godine. Na osnovu ovih dostupnih informacija, koristeći uslovnu logističku regresiju izračunali su odnos kvota (ORs) šansi za BCC i SCC povezane sa upotrebom hidrohlortiazida.

  Rezultati su pokazali da je velika upotreba hidrohlortiazida (≥50,000 mg) u navedenom periodu bila povezana sa ORs od 1.29 (95% interval pouzdanosti [CI], 1.23-1.35) za BCC i 3.98 (95% CI, 3.68-4.31) za SCC. Istraživači su pronašli jasne odnose doze i reakcije između upotrebe hidrolortiazida i BCC i SCC; najviša kumulativna doza (≥200,000 mg HCTZ) imala je ORs od 1.54 (95% CI, 1.38-1.71) i 7.38 (95% CI, 6.32-8.60) za BCC i SCC.

  Na kraju studije istraživači su takođe naglasili da nisu pronašli vezu između upotreba drugih diuretika i antihipertenzivnih lekova sa NMSC.    

  Izvor: PubMed