Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

    Ovim pravilnikom utvrđuju se vrste, trajanje i sadržina specijalizacija i užih specijalizacija, programi obavljanja specijalizacija, odnosno užih specijalizacija, način obavljanja specijalističkog staža i polaganje specijalističkog ispita, sastav i rad ispitnih komisija, uslovi koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i privatna praksa, odnosno, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, za obavljanje specijalističkog staža, uslovi i način priznavanja vremena provedenog na radu kao dela specijalističkog staža, kao i obrazac indeksa i diplome o položenom specijalističkom ispitu, odnosno položenom ispitu iz uže specijalizacije.

    Prečišćen tekst zaključno sa izmenama iz Sl. gl. RS br. 109/14 koje su u primeni od 19/10/2014 (izmene u čl.: 2 , 6 , 7 , 15 , 23 ).

    Za pregled dokumenta je potreban pretraživač koji podržava PDF dokument, odnosno Adobe Acrobat Reader (koji možete preuzeti ovde) ili drugi čitač PDF dokumenta.

    Izvor: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije