Obaveštenje povodom preporuke Komiteta za procenu rizika u oblasti farmakovigilance

    Obaveštenje povodom preporuke Komiteta za procenu rizika u oblasti farmakovigilance

    Na zvaničnoj internet stranici Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije objavljeno je Obaveštenje povodom preporuke Komiteta za procenu rizika u oblasti farmakovigilance (PRAC) pri Evropskoj agenciji za lekove (EMA) za suspenziju dozvola za lekove koji sadrže hidroksietilskrob (HES).

    Detaljno obaveštenje možete preuzeti OVDE.

    Izvor: ALIMS