Vodič za prevenciju dijagnostiku i lečenje sepse, teške sepse i septičnog šoka

    Nacionalni vodič dobre kliničke prakse
    Sepsa, teška sepsa i septični šok
    Klinički vodič 24/13 Beograd, 2013.

    Izradila Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse.