Vodič za izbor i upotrebu antibiotika u opštoj praksi

    Nacionalni vodič dobre kliničke prakse
    Izbor i upotreba antibiotika u opštoj praksi
    Klinički vodič novembar 2004.

    Izradila Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse.