Pismo zdravstvenim radnicima u vezi izloženosti niskim vrednostima darunavira i kobicistata tokom drugog i trećeg trimestra trudnoće

  Pismo zdravstvenim radnicima u vezi izloženosti niskim vrednostima darunavira i kobicistata tokom drugog i trećeg trimestra trudnoće

  Predstavništvo Janssen Cilag Kft, Beograd, nosilac dozvole za lekove ▼ REZOLSTA i Prezista, u saradnji sa Evropskom Agencijom za lekove (EMA) i Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), želi da Vas obavesti o sledećem:

  Sažetak

  • Terapiju kombinacijom darunavir/kobicistat ne treba započinjati tokom trudnoće.
  • Žene koje ostanu trudne dok su na terapiji fiksnom kombinacijom darunavir/kobicistat treba prevesti na alterantivni režim: alternativom se može smatrati fiksna kombinacija darunavir/ritonavir.
  • Ovo je usled činjenice da su farmakokinetički podaci pokazali niske vrednosti izloženosti darunavira i kobicistata tokom drugog i trećeg trimestra trudnoće.
  • Niska izloženost darunaviru može biti povezana sa povećanim rizikom od neuspeha lečenja i sa povećanim rizikom za prenos HIV infekcije sa majke na dete.

  Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati OVDE .

  Izvor. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije