Specifične i specijalističke laboratorijske analize

  Na jednom mestu smo skupili referentne vrednosti specifičnih i specijalističkih, visokodiferentnih  laboratorijskih analiza kao što su;

  • elektroliti, acidobazna ravnoteža, elementi u tragovima
  • lizozomski enzimi, hormoni, vitamini
  • specijalne analize telesnih tečnosti (cerebrospinalna, zglobna, plodova voda, semena tečmost, spermiogram, znoj, ascites, bronhoalveolrani lavat, preuralni izliv)
  • maligne hematološke bolesti
  • laboratorijska imunologija (serološki testovi)
  • lekovi i analitička toksikologija (praćenje kon. leka tokom terapije, elementi u tragovima, organski rastvarači)
  • analize uz bolesnika

  Ukoliko imate sugestija za proširivanje liste, molimo Vas da nam pošaljete sugestije na: [email protected].

  Za pregled dokumenta je potreban pretraživač koji podržava PDF dokument, odnosno Adobe Acrobat Reader (koji možete preuzeti ovde) ili drugi čitač PDF dokumenta.

  Pretragu vršite pritiskop tastera Ctrl i F i u polje upisujete pojam za pretragu na pismu na kom je i dokument.