Uticaj konzumiranja alkohola na organizam i najčešća fizička oštećenja koja uzrokuje

  • Datum: 20190711
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-1456/19
  • Organizator: SLD, Podružnica Loznica
  • Adresa organizatora: Bolnička 65, 15200 Loznica
  • E-mail adresa: podruznicaloznicasld@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 300,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Loznica
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200
  • Predavači: dr Marija Lazarević
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: