Uloga zdravstvenih radnika u prevenciji i tretmanu urinarnih infekcija

  • Datum: 20190912
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-1201/19
  • Organizator: Udruženje profesionalaca zdravstvene nege Kosova i Metohije „Kosovka devojka“
  • Adresa organizatora: Devet Jugovića, 38205 Gračanica
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 100,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Gračanica
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200
  • Predavači: dr Neško Nedeljković
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: