Uloga imunskog sistema u patogenezi alkoholne bolesti jetre

  • Datum: 20190715
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-1418/19
  • Organizator: SLD, Sekcija za fiziologiju i patološku fiziologiju
  • Adresa organizatora: Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: tatjana.radosavljevic@med.bg.ac.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 2.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 110
  • Predavači: doc. dr Dušan Mladenović
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: