Škola bronhoskopije – terapijska interventna pulmologija

  • Datum: 20190805
  • Kategorija: Kursevi
  • Evidencioni broj: A-1-518/19
  • Organizator: Respiratorno udruženje Srbije
  • Adresa organizatora: Koste Todorovića 26/20, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: [email protected], [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 3.000,00 eur
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 5
  • Predavači: prof. dr Semra Bilaceroglu, ass. dr Spasoje Popević, prof. dr Branislava Milenković, doc. dr Milan Savić, doc. dr Tatjana Adžić Vukičević, dr Marioara Simon, dr Milan Grujić, dr Živka Uskoković Stefanović
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Internisti, Pneumoftiziologije, Pulmolozi, Hirurzi
  • Trajanje u satima: 330 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: