Radiološki pristup osteoporozi

  • Datum: 20190716
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-427/19
  • Organizator: Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin
  • Adresa organizatora: Dr Vase Savića 5, 23000 Zrenjanin
  • E-mail adresa: djurdjicazr@live.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 500,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Zrenjanin
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 600
  • Predavači: dr Verica Budimir, dr Mića Petrovački
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: