Kontroverze u kardiologiji

  • Datum: 20190711
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-1490/19
  • Organizator: DZ „Medigroup – Jedro“
  • Adresa organizatora: Jurija Gagarina 14, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: maja.nesovic@medigroup.rs, predrag.gusic@medigroup.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 30
  • Predavači: mr sci. med. dr Maja Nešović
  • Vrsta edukacije:
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Neurolozi, Internisti, Endokrinolozi, Opšta medicina
  • Trajanje u satima: 1 sati 30 min
  • Broj bodova za predavača: 0
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 0
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: