Inhibitori agregacije trombocita

  • Datum: 20190712
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-1383/19
  • Organizator: Udruženje za kontinuiranu medicinsku edukaciju „EURO KME“
  • Adresa organizatora: Kraljevačka 82/40, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: eurokme@yahoo.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Kragujevac
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 70
  • Predavači: prof. dr Vladimir Miloradović
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: