Dečija anestezija – intenzivno lečenje pedijatrijskih pacijenata (Pediatric Anesthesiology Fellowship Program)

  • Datum: 20190901
  • Kategorija: Kursevi
  • Evidencioni broj: A-1-1393/19
  • Organizator: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Adresa organizatora: Dr Subotića 8, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: [email protected], [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 2
  • Predavači: prof. dr Dušica Simić, dr sci. med. dr Miloš Petković, dr Irina Milojević, dr Selena Purić Racić, dr Marija Stević, dr Irena Simić, dr Jasna Kalanj, mr sci. med. dr Biljana Međo, dr Ivana Petrov, dr Snežana Rsovac, dr Gradimir Korać, dr Sanja Trajković, dr Branka Petrović, dr Branislav Mojsić, dr Maja Mirčetić, dr Slađana Vasiljević, dr Nevenka Milosavljević, mr sci. med. dr Vesna Stevanović, dr sci. med. dr Željko Smoljanić
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Anesteziolozi sa reanimatologijom
  • Trajanje u satima: 157 sati 30 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: