Atopijske bolesti dece i sport

  • Datum: 20190912
  • Kategorija: Kursevi
  • Evidencioni broj: A-1-428/19
  • Organizator: Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin
  • Adresa organizatora: Dr Vase Savića 5, 23000 Zrenjanin
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 1.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 500,00 din
  • Grad: Zrenjanin
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
  • Predavači: dr Zoranka Vlatković, dr Ivan Lukić, dr Vinka Repac
  • Vrsta edukacije: Ostali nacinalni kursevi
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari
  • Trajanje u satima: 4 sati 30 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: