Aktuelnosti u vezi uloge magnezijuma u regulaciji krvnog pritiska

  • Datum: 20190912
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-1130/19
  • Organizator: Institut za javno zdravlje
  • Adresa organizatora: Bul. dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Niš
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 110
  • Predavači: prof. dr Maja Nikolić, ass. dr sci. med. dr Nikolina Banjanin
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 2 sati 15 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: