Novo izdanje Nacionalnog registra lekova 2018

    Novo izdanje Nacionalnog registra lekova 2018

    Iz štampe je izašlo novo izdanje Nacionalnog registra lekova 2018 sa pregledom lekova registrovanih u R. Srbiji do 31.10.2017., koji sadrže osnovne podatke o leku (ime, aktivni sastojak, farmaceutski oblik, jačina, ATC kod, pakovanje, rok upotrebe i uslovi čuvanja itd.), kao i obeležja o režimu izdavanja. Klinički podaci obuhvataju terapijske indikacije, doziranje i način primene, kontraindikacije, primenu u trudnoći i dojenju, upozorenja za vozače i prilikom upravljanja mašinama i drugo.

    O nabavci NRL2018 možete se informisati OVDE.

    Izvor: ALIMS