Uvod u kliničku praksu I

  Uvod u kliničku praksu I

  Slobodan M. Mitrović, Milan Stanković. „Uvod u kliničku praksu I“ (treće, izmenjeno i dopunjeno izdanje)

  Medicinski fakultet, Novi Sad, 2016.

  Početkom novembra 2016. u prodaji se pojavilo  treće, izmenjeno i dopunjeno izdanje udžbenika, autora prof. dr Slobodana M. Mitrovića (Katedra za otorinolaringologiju) i prof. dr Milana Stankovića (Katedra za hirurgiju). Prvo izdanje udžbenika štampano je  2010. godine a uključujući i poslednje izdanje u ukupnom tiražu od 1800 primeraka.  Treće izdanje ima 108 strana, 13 poglavlja i 50 fotografija i crteža u boji i crno- beloj tehnici. Neke fotografije su zamenjene a pojedina poglavlja dopunjena i izmenjena, naročito ona koja obuhvataju  izmenjeni Zakon o radu i Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Broj literaturnih navoda povećan je na 69.

  U  predgovoru trećem izdanju autori su napisali: Rad autora na izmenama i neznatnom proširenju teksta udžbenika proistekao je iz pažljivog čitanja svih delova prethodna dva izdanja i želje autora da rade na poboljšanju kvaliteta udžbenika.

  Iako je bilo nagoveštaja, da predmet i udžbenik „Uvod u kliničku praksu I“ neće nastaviti svoje postojanje, autori su verovali da ovaj tekst služi kako studentima tako i nastavnicima i saradnicima, kao korisna smernica za izvođenje nastave i spremanje ispita.

  Iako je prošlo dovoljno vremena od izlaska I izdanja kao i od početka izvođenja nastave, autori smatraju da ovo ne treba da bude jedini udžbenik koji prati nastavu na ovom predmetu. Sveobuhvatnost bi bila zaokružena izdavanjem novog udžbenika  koji bi sadržao specifičnosti svih hirurških disciplina, koje su za sada obuhvaćene samo teorijskom i praktičnom nastavom, bez pratećeg udžbenika.

  Kako je sa interesovanjem bilo dočekano I izdanje udžbenika „Uvod u kliničku praksu I“ autori se nadaju da će ovo III dopunjeno i izmenjeno izdanje biti interesantno čitaocima.

  I na kraju iako ne poslednje po važnosti, autori svakako duguju zahvalnost svima koji su svojim trudom i dobrom voljom  pomogli da ovaj udžbenik bude odštampan.

   

  U Novom Sadu, septembra 2016.

   

  Prof. dr Slobodan M. Mitrović

  Prof. dr Milan Stanković