Pedijatrija – autori: Radovan Bogdanović, Nedeljko Radlović

  Pedijatrija – autori: Radovan Bogdanović, Nedeljko Radlović

  PEDIJATRIJA

  Autori: Radovan Radulović, Nedeljko Radlović

  Izdavač: Akademska Misao

  Broj strana: 1860

  Godina izdanja 2016 god.

  A4 format pismo Latinica,ISBN-978-86-4765-590-9.

  Veoma detaljno napisana knjiga obuhvata uvod u pedijatriju, kliničku genetiku, nasledni poremećaji metabolizma, adolescentnu medicinu, alergijske bolesti, reumatologiju, infektivne bolesti, respiratorni sistem, kardiovaskularni sistem, neurologiju, endokrini sistem, nervni sistem, dečiju oftamologiju, dečiju dermatologiju, fizikalnu terapiju.