Vodič za prevenciju, dijagnostikovanje i lečenje hronične bolesti bubrega

    Nacionalni vodič dobre kliničke prakse
    Hronična bolest bubrega
    Klinički vodič 9/12 Beograd, 2013.

    Izradila Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse.