Obrazac za dobijanje sertifikata o dobrom glasu – Good Standing certificate

    Obrazac za dobijanje sertifikata o dobrom glasu – Good Standing certificate

    Lekarska Komora Srbije obaveštava da su lekari koji podnose zahteve za dobijanje Good Standing sertifikata svojoj regionalnoj komori su dužni da popune Obrazac koji popunjavaju lekari prilikom podnošenja zahteva za izdavanje sertifikata o dobrom glasu (Good standing certificate). Obrazac možete preuzeti i predati u elektronskoj i papirnoj formi.

    Obrazac možete preuzeti OVDE.

    Izvor: Lekarska Komora Srbije