Lekarska komora Srbije uputila dopis predsednici Vlade RS

  Lekarska komora Srbije uputila dopis predsednici Vlade RS

  Kako bi ukazala na problem u vezi sa Predlogom zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Lekarska komora Srbije uputila je dopis Ani Brnabić, predsednici Vlade Republike Srbije.

  Svrstavanje lekara u nekoliko platnih razreda, kako je predviđeno Predlogom zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru je nedopustivo i Lekarska komora Srbije smatra da specifičnosti lekarske profesije moraju da budu prepoznate na adekvatan način u regulativi države, kako po pitanju platnih razreda, tako i po broju bodova s obzirom na dužinu trajanja osnovnih studija i specijalizacija.

  Predlog Lekarske komore Srbije je da se u predloženi tekst Zakona uvede poseban odeljak  koji će se odnositi samo na lekare ili da se inicira donošenje Zakona o lekarstvu u kome će specifičnosti lekarske profesije biti prepoznate, zbog čega smo se već obraćali i Ministarstvu zdravlja RS i Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu RS.

  Dopis možete pročitati OVDE.

  Izvor: Lekarska komora Srbije