Dodeljena Nobelova nagrada za medicinu

    Dodeljena Nobelova nagrada za medicinu

    U ponedeljak je Kraljevski institut je u Stockholmu objavio da su Nobelovu nagradu za medicinu dobili američki naučnici Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young za otkriće kompleksnih molekularnih mehanizama koji regulišu tzv. cirkadijalni ritam (lat. circa – oko, dies – dan), odnosno čovekov biološki sat.

    Cirkadijalni ritam je u suštini niz bioloških ritmova unutar određenog vremena koje je potrebno da se završi jedan ciklus od 24 sata, odnosno koliko treba Zemlji da se okrene oko svoje osi te ljudima omogućava prilagođavanje na različite delove dana i noći.

    Biološki ritam počinje iznutra te predstavlja endogenu pojavu, samim tim je i samoodrživ da bi održao organizam u istom stanju kroz promenljive uslove u okolini (primer: svetlo ili tama). Takođe, naš biološki ritam omogućava i uravnoteženu potrebu za snom i hranom, odnosno mogućnost prilagođavanja telesne temperature i krvnog pritiska.

    Laureati su izolovali gen u voćnoj mušici koji zapravo kontroliše biološki ritam. U svojim istraživanjim su dokazali da taj izolovani gen kodira protein koji se akumulira u ćeliji tokom noći, a razlaže se tokom dana.