Crevne bakterije mogu da izazovu, predvide i spreče reumatoidni artritis

  Crevne bakterije mogu da izazovu, predvide i spreče reumatoidni artritis

  Bakterije u Vašem stomaku rade više od samog razlaganja hrane. One takođe mogu da predvide osetljivost na reumatoidni artritis (RA), sugeriše dr Veena Taneja, imunolog na Mayo klinici Centra za individualizovanu medicinu. Dr Taneja nedavno je objavila dve studije, jedan u Genome Medicine, a drugi u Arthritis and Rheumatology, povezujući mikrobiote creva i RA.

  Višeod 1,5 milion Amerikanaca pati od RA, poremećaja koji izaziva bolan otok u zglobovima. Naučnici imaju ograničeno razumevanje procesa koji dovode do bolest. Dr Taneja i i njen tim identifikovao je crevne bakterije kao mogući uzrok; njihove studije pokazuju da se testiranjem specifičnih mikrobiota u crevima može pomoći lekarima da predvide i spreče pojavu RA.

  “Ovo je uzbudljivo otkriće koje nam može pomoći da personalizujemo lečenje pacijenta”, kaže dr Taneja.

  Rad objavljen u Genome Medicine sumira studiju o reumatoidnom artritisu pacijenata, njihovih rođaka i zdrave kontrolne grupe. Studija je imala za cilj da pronađe biomarker ili supstancu koja ukazuje na bolesti, stanja ili pojave koji predviđaju podložnost za RA. Istakli su da obilje nekih retkih bakterijskih rodova izaziva disbalans mikroba koji je pronađen kod pacijenata sa RA.

  “Sekvenciranjem genoma, bili smo u stanju da preciziramo neke crevne mikrobe koji su inače retki i niske brojnosti kod zdravih osoba, ali su povećani kod pacijenata sa RA”, kaže dr Taneja.

  Posle daljih istraživanja na miševima i na kraju, ljudima, crevni mikrobioti i metabolički potpisi mogu pomoći naučnicima da naprave prediktivni profil za one za koje je verovatno da će razviti RA i kakav će biti tok bolesti.

  Istraživači su otkrili povezanost između crevnog mikroba Collinsella i fenotipa artritisa. Prema doktorima medicine John Davis III  i Eric Matteson, reumatolozima Mayo klinike i koautorima studije, prisustvo ovih bakterija može dovesti do novih načina za dijagnosticiranje pacijenata i mogućnosti da se smanji disbalans koji izaziva RA, pre njegovog nastanka ili u ranoj fazi.

  Drugi rad, objavljen u Arthritis and Rheumatology, istražuje još jedan aspekt crevnih bakterija. Dr Taneja tretirala je jednu grupu miševa podložnih artritisu sa bakterijom Prevotella histicola i poredila ih sa grupom koja nije imala tretman. Studija je pokazala da je kod miševa koji su tretirani bakterijom došlo do smanjena učestalosti i težine simptoma, i do manje inflamatornih stanja koji su povezani sa RA. Lečenje ima manje sporednih efekata, kao što su dobijanje na telesnoj težini i vilozna atrofija- stanja koje sprečava creva da apsorbuju hranljive materije- koji mogu biti povezani sa drugim, tradicionalnim terapijama.

  A dok se ispitivanja ne budu sprovela na ljudima, imuni sistem i artitis miševa oponaša ljudski i obećava slične, pozitivne efekte. S obzirom da je ova bakterija deo zdrave crevne flore kod ljudi, manja je verovatnoća da će terapija imati neželjena dejstva, kaže dr Joseph Murray, gastroenterolog Mayo klinike.

  Reumatoidni artritis je autoimuna bolest, i javlja se kada telo, greškom, napada samo sebe. Telo razbija tkiva oko zglobova, uzrokujući otoke koji mogu da naruše kost i deformišu zglobove. Bolest može da ošteti i druge delove tela, uključujući i kožu, oči, srce, pluća i krvne sudove.

  Izvor: Medical Xpress