Besplatni KME testovi LKS

  Besplatni KME testovi LKS

  Lekarska komora Srbije je saopštila da je Zdravstveni savet Srbije odobrio akreditaciju četiri testa u organizaciji pravne službe Lekarske komore Srbije i regionalnih lekarskih komora.

  Testovi se mogu rešavati onlajn, bez kotizacije, a svaki test obezbeđuje po 5 KME bodova.

  Pomenuti testovi su akreditovani pod brojevima:

  A-1-105/19 – Postupak pred sudovima časti LKS,

  A-1-106/19 – Krivično-pravna i građansko-pravna odgovornost lekara,

  A-1-107/19 – Etički aspekt rada lekara i Kodeks medicinske etike LKS,

  A-1-108/19 – Vođenje medicinske dokumentacije.

  Rešavanju testova, kao i potrebnoj literaturi i autorskim radovima, možete pristupiti prijavom OVDE.

  Izvor: LKS