Mediscopia logo

Dobrodošli na internet portal namenjen isključivo za stručnu medicinsku javnost na srpskom jeziku.

MediScopia je besplatan portal i namenjen prvenstveno doktorima medicine u Srbiji,  na svim nivoima zdravstvene zaštite i obrazovno-naučnih institucija. Nakon registracije na portalu, možete pristupiti informacijama o novim dostignućima na polju medicine, informacijama i radovima sa domaćih i stranih skupova, bazama lekova i biohemijskih parametara, vodičima dobre kliničke prakse, šifarnicima, zakonskoj regulativi, bazi značajnih domaćih i stranih kongresa na jednom mestu, akreditovanim testovima KME, itd.

Ukoliko imate sugestiju ili ideju za saradnju, molimo Vas da nas slobodno kontaktirate da zajedno doprinesemo informisanosti stručne medicinske zajednice.

Uslovi korišćenja

(Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korišćenja i ukoliko se slažete označite da prihvatate naveden euslove)

Portal mediscopia.com je zatvoren medicinski portal na koji se mogu registrovati isključivo lekari i stomatolozi. Portal mediscopia.com može da pruži informacije o medicinskim stanjima i njihovom lečenju. Materijal na portalu je prilagođen i dostupan za upotrebu isključivo u grupi ljudi kojoj je to namenjeno. Oni koji izaberu pristup portalu medsicopia.com sa drugih lokacija to rade na vlastitu inicijativu i odgovorni su u skladu sa lokalnim zakonima, i u meri u kojoj su lokalni zakoni primenljivi. Informacije na portalu se ne mogu tretirati kao bilo koju vrstu medicinskog saveta ili preporuke, i ne bi se trebalo oslanjati na to kao na temelj za bilo koje odluke ili radnje. Određene medicinske savete uvek treba tražiti od kvalifikovanog medicinskog stručnjaka.Fided doo aktivno radi na ažuriranju portala, ali neke informacije mogu da budu starijeg datuma. Osim ukoliko nije izričito navedeno, Fides doo ne daje nikakve tvrdnje ili ne garantuje za tačnost, potpunost ili korišćenje informacija koje su sadržane na portalu.

Na portalu pored ostalog sadržaja mogu biti prikazani i proizvodi i PR tekstovi farmaceutskih kuća, prezentacije medicinske opreme, štampanih izdanja i laboratorija. Portal može da Vas poveže sa drugim sajtovima na internetu. Molimo Vas da pročitate deo o politici privatnosti za link trećih strana. Kompanija Fides nije odgovorna, ne preporučuje i ne prihvata odgovornost za bilo koje informacije ili mišljenja koji su sadržani na sajtu neke treće strane. Prava intelektualne svojine u materijalu na portalu mogu biti u vlasništvu Fides doo, ili im je data dozvola za korišćenje materijala, osim ako nije izričito drugačije navedeno. Reprodukcija dela ili ukupnog sadržaja u bilo kom obliku je zabranjena osim ako nije u skladu sa sledećim dozvolama:

 kao korisnik imate mogućnost pročitati, pogledati, odštampati, preuzeti i kopirati materijal na portalu mediscopia.com za Vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu, ali samo ako potvrdite da Vam je internet portal izvor materijala i uključite izjavu o autorskim pravima "© MediScopia, sva prava zadržana" osim ako nije posebno naznačeno, nije dozvoljeno drugačije korišćenje materijala sa portala mediscopia.com

Fides doo nema vlasništvo, niti mu pripadaju bilo koji zaštitni znaci treće strane koji se pojavljuju na portalu mediscopia.com. Takvi zaštitni znaci treće strane se koriste samo da identifikuju proizvode i usluge njihovih vlasnika.

Komunikacija sa korisnicima ili drugi materijal poslat putem interneta, objavljen na portalu mediscopia.com ili na drugi način (osim onih koje sadrže lične informacije) smatra se da nisu poverljivi i nisu vlasnički, i Fides doo nema obavezu bilo koje vrste u pogledu takvih informacija. Fides doo može slobodno da koristi ove informacije za bilo koju svrhu ako smatra da je to potrebno, uključujući reprodukciju i objavljivanje, i može da koristi sve ideje u bilo koje svrhe, uključujući komercijalne svrhe, bez plaćanja prava korisnicima. Fides doo poštuje privatnost posetilaca portala mediscopia.com. Molimo Vas pročitajte Izjavu o privatnosti na portalu mediscopia.com za objašnjenje Vaših prava i obaveza u vezi sa informacijama koje su objavljene na ovom portalu.

IZJAVA O PRIVATNOSTI NA PORTALU MEDISCOPIA.COM

Kompanija Fides doo u potpunosti poštuje privatnost posetilaca svog veb portala i posvećena je zaštiti njihovih ličnih podataka. Izjava o privatnosti definiše prikupljanje podataka, prenos, obradu, korišćenje, otkrivanje, i sigurnosne prakse veb portala mediscopia.com.

Pristupanjem portalu i korišćenjem portala, dajete saglasnost za prikupljanje, prenos, obradu, korišćenje i objavljivanje Vaših ličnih podataka kako je navedeno u Izjavi o privatnosti. Fides doo prikuplja lične podatke (tj. informacije koje Vas mogu identifikovati, kao što su ime i prezime, broj licence broj telefona ili e-mail adresa) samo kada je to zatraženo i/ili ste ih dobrovoljno popunili za nas na portalu mediscopia.com. Realizacija akreditacionih bodova tokom KME kroz akreditovane testove sa portala nije moguće bez specifičnih podata (broj licence, adresa stanovanja, specijalnost).

Na osnovu unetih podata tokom registracije imamo mogućnosti da svoje usluge usmeravamo i razvijamo u skladu sa interesovanjima korisnika. Pojedine informacije u objedinjenom i obrađenom obliku mogu biti ustupljene našim partnerima radi daljeg razvoja njihovih usluga u skladu sa interesovanjima korisnika.

Fides doo automatski prikuplja (tamo gde je to moguće) informacije o Vašem tipu pretraživača i operativnog sistema, veb stranicama koje ste posetili pre i posle posete portalu, informacije o logovanju na server i IP adresi. Navedene informacije su objedinjene kako se bi prikupili podaci (ukupan broj poseta portalu, broj posetilaca na svakoj stranici portala, i imena domena internet provajdera naših posetilaca) i koristili ih u objedinjenom obliku da bismo shvatili kako posetioci koriste naš portal i da bismo ga unapredili zajedno sa uslugama koje nudimo. Možemo podeliti navedene udružene informacije sa drugim kompanijama i sa trećim stranama.

Fides doo, ili treće strane koje rade u ime Fides doo, mogu prikupiti IP adrese za potrebe administriranja sistema i analizirati upotrebu našeg portala. Takođe možemo da koristimo IP adrese da bismo identifikovali korisnike našeg portala kada smatramo da je to neophodno kako bismo osigurali poštovanje uslova korišćenja portala, ili da zaštitimo svoje usluge, portal ili druge korisnike.

Mediscopia.com koristi kolačiće (cookies) na portalu da nam omogući analizu njihovog korišćenja i da bi se poboljšalo iskustvo za posetioce našeg portala.

Kompanija Fides se obavezala da koristi adekvatne metode osiguranja Vaši lični podataka. Fides koristi razne bezbednosne tehnologije i procedure u zaštiti Vaših ličnih podataka od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili objavljivanja. Lični podaci dati kompaniji Fides čuvaju se na serverima računara sa ograničenim pristupom koji se nalaze u kontrolisanim objektima. Iako ćemo sve učiniti da zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo garantovati bezbednost ličnih podataka koje pošaljete na naš portal; bilo koji slanje je na Vaš sopstveni rizik. Ne možemo da garantujemo da se neće dogoditi gubitak, zloupotreba ili izmena podataka, ali konstantno činimo sprečimo takve slučajeve.

Podaci koji omogućuju lični kontakt korisnika (npr. email adresa) će se upotrebljavati isključivo za namene koje je korisnik odobrio, odnosno te podatke bez pismene saglasnosti korisnika nećemo ni u kom slučaju ustupiti trećoj strani. Ukoliko proširenje naših usluga to bude zahtevalo u pojedinim slučajevima ćemo slati informativne materijale, obaveštenja i promotivne materijale ali uz mogućnost da pri svakom obaveštenju otkažete prijem svakog narednog obaveštenja ili materijala. Fides neće prodati niti iznajmiti lične podatke trećim licima. Određena treća lica koja se angažuju da bi obezbedila kompaniji Fides službu za podršku u vezi sa portalom mogu da imaju pristup Vašim podacima da bi im se omogućilo da obezbede te usluge kompaniji. Kompanija Fides ne dozvoljava svojim provajderima da koriste Vaše lične podatke za svoje marketing aktivnosti.

U posebnim, zakonski strogo regulisanim slučajevima, možemo da objavimo Vaše lične podatke. Lični podaci prikupljeni na portalu mogu biti čuvani, prebačeni, obrađivani Vašoj zemlji prebivališta ili bilo kojoj drugoj zemlji. Korišćenjem portala, dajete pristanak na prenos, obradu ili čuvanje podataka izvan Vaše zemlje boravka. Fides će osigurati da ukoliko informacija bude preneta izvan Vaše zemlje boravka, i dalje će biti tretirana skladu sa Izjavom o privatnosti.

Imate mogućnost i pravo da ažurirate ili ispravite Vaše lične podatke u bilo koje vreme kontaktirajući nas u pisanoj formi, kao što je navedeno na kraju Izjave o privatnosti. Možete imati pravo na pristup informacijama koje posedujemo o Vama na osnovu Vaših lokalnih zakona i ono se može upotrebiti u skladu sa tim zakonima.

Portal može s vremena na vreme da našim korisnicima kao uslugu obezbedi linkove za veb sajtove trećih strana. Ova Izjava o privatnosti ne primenjuje se na te veb sajtove. Slažete se da, ako izaberete da uđete na link nekog sajta, kompanija Fides ne odgovara za dostupnost takvog veb sajta i ne proverava ili odobrava i nije odgovorna, direktno ili indirektno, za (i) to kako ovi veb sajtovi mogu da identifikuju Vaše lične podatke, (ii) sadržaj tih sajtova, uključujući (bez ograničenja) bilo kakvo reklamiranje, proizvode, robu ili drugi materijal ili usluge sa takvih sajtova i (iii) korist koju drugi imaju od tih sajtova.

Vaše kontinuirano korišćenje portala mediscopia.com se sastoji od Vaše saglasnosti za Izjavu o privatnosti i svako ažuriranje.

Izjava o privatnosti na portalu mediscopia.com je izdata 01. juna 2016. godine.

Pitanja, komentari i zahtevi u vezi sa Izjavom o privatnosti molimo Vas pošaljite na adresu

registracija@mediscopia.com.

Ukoliko imate poteškoća pri registraciji ili nas želite kontaktirati radi saradnje molim Vas da nam pišete na info@mediscopia.com

Trenutno niste prijavljeni. Molimo Vas da se prijavite ili se registrujete popunjavanjem sledećih podataka:

 
Molim vas potvrdite da ste pročitali i prihvatili uslove korišćenja i politiku privatnosti.