Pismo zdravstvenim radnicima o kontraindikovanoj primeni leka GILENYA ▼ (fingolimod)

  Pismo zdravstvenim radnicima o kontraindikovanoj primeni leka GILENYA ▼ (fingolimod)

  Na zvaničnoj stranici Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije pojavila se informacija da predstavništvo Novartis Pharma, Services. Inc. Beograd, nosilac dozvole za lek Gilenya, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), želi da obavesti stručnu javnost o sledećem:

  Sažetak

  Zbog rizika od kongenitalnih malformacija fetusa koji su izloženi fingolimodu (Gilenya), fingolimod je od sada kontraindikovan kod:
  trudnica i žena u reproduktivnom periodu koje ne koriste efektivne mere kontracepcije.

  Postmarketinški podaci ukazuju da novorođenčad majki koje su bile izložene fingolimodu tokom trudnoće, imaju dva puta veći rizik od razvoja kongenitalnih malformacija u poređenju sa stopom zabeleženom u opštoj populaciji (2-3 %; EUROCAT).

  Pre početka i za vreme lečenja žena koje su u reproduktivnom periodu, potrebno je uveriti se da je:

  • pacijentkinja informisana o riziku od štetnih efekata na fetus povezanih sa terapijom fingolimodom,
  • negativan test na trudnoću pre početka terapije,
  • korišćena efektivna kontracepcija tokom terapije i dva meseca nakon prekida terapije,
  • terapija fingolimodom prekinuta 2 meseca pre planiranja trudnoće.

  Ako žena zatrudni tokom terapije:

  • terapija fingolimodom mora da se obustavi,
  • treba pružiti medicinski savet pacijentkinji o riziku od štetnih efekata na plod,
  • trudnoću treba pažljivo pratiti i obavljati ultrazvučne preglede.

  Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati OVDE.

  Izvor: ALIMS