Značaj prirodne ishrane – neposredni i udaljeni efekti

  • Datum: 20190314
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-2845/18
  • Organizator: DZ Niš
  • Adresa organizatora: Vojvode Tankosića 15, 18000 Niš
  • E-mail adresa: zdravkovicsnezana@yahoo.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 500,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Niš
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200
  • Predavači: dr sci. med. dr Sofija Šljivić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi, Farmaceuti
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: