Značaj elektromioneurografije u dijagnostici polineuropatija

  • Datum: 20181107
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-1326/18
  • Organizator: Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“
  • Adresa organizatora: Srpskih junaka 2, 18205 Niška Banja
  • E-mail adresa: viktorsss@sbb.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Niš
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: dr Mirjana Mladenović
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 2. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 1 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 1
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 2
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: Predlog programa KE se akredituje samo za lekare.