XXXVIII Timočki medicinski dani I dan „Aktuelnosti iz onkologije“

  • Datum: 20190517
  • Kategorija: Kursevi
  • Evidencioni broj: A-1-2905/18
  • Organizator: SLD, Podružnica Zaječar
  • Adresa organizatora: Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: bratimirkajelenkovic@gmail.com, sld.podruznicazajecar@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 2.500,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 1.500,00 din
  • Grad: Zaječar
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200
  • Predavači: prim. dr sci. med. dr Dušan Bastać, prof. dr Sava Mićić, doc. dr Ljiljana Čvorović, doc. dr Tatjana Adžić Vukičević, prof. dr Zorica Milošević, prof. dr Stojan Radić, mr sci. med. dr Zoran Joksimović, dr Vukašin Antić, prim. dr Vesna Đorđević Lalošević
  • Vrsta edukacije: Nacionalni seminar 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi
  • Trajanje u satima: 6 sati 10 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: