XXXVII Timočki medicinski dani II dan „Hirurgija, konzervativna i preventivna medicina – savremeni aspekti 2019.“

  • Datum: 20190518
  • Kategorija: Kongresi i simpozijumi
  • Evidencioni broj: A-1-2899/18
  • Organizator: SLD, Podružnica Zaječar
  • Adresa organizatora: Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: bratimirkajelenkovic@gmail.com, sld.podruznicazajecar@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 2.500,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 1.500,00 din
  • Grad: Zaječar
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 270
  • Predavači: doc. dr Bojana Stamenković, prof. dr Zoran Golubović, prim. dr sci. med. dr Dušan Bastać, prof. dr Višeslav Hadži Tanović, doc. dr Zorica Mladenović, prof. dr Anđelka Slavković, doc. dr Goran Čuturilo, prof. dr Slobodan Obradović, prim. dr sci. med. dr Željka Aleksić, prim. dr Bojana Cokić, prim. mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković, prof. dr Maja Jovanović
  • Vrsta edukacije: Nacionalni simpozijum
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi
  • Trajanje u satima: 8 sati 10 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju: 7
  • Broj bodova za poster prezentaciju: 5
  • Napomena: