Urinarne infekcije, intermitentna inkontinencija i lečenje noćnog umokravanja kod dece

  • Datum: 20181009
  • Kategorija: Kursevi
  • Evidencioni broj: A-1-1861/18
  • Organizator: KCN, Klinika za dečje interne bolesti
  • Adresa organizatora: Bul. dr Zorana Đinđića 48, 18000 Niš
  • E-mail adresa: pedja7m@yahoo.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Leskovac
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
  • Predavači: prof. dr Emilija Golubović, mr sci. med. dr Predrag Miljković
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Pedijatri, Neuropsihijatri, Urolozi, Opšta medicina, Vaspitači
  • Trajanje u satima: 6 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: