Urgentni UZ u traumi

  • Datum: 20190215
  • Kategorija: Kursevi
  • Evidencioni broj: A-1-2797/18
  • Organizator: Društvo lekara urgentne medicine Srbije
  • Adresa organizatora: Bulevar Nemanjića 19/33, 18000 Niš
  • E-mail adresa: draspirinix@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 2.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Niš
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
  • Predavači: dr Marija Milenković, dr Sanja Ratković, dr Tijana Todorčević, prim. dr Miljan Jović, dr Milan Elenkov, dr Dragan Mitić, dr Milica Stojadinović
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 6 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: