Statistička analiza podataka prikupljenih u nadzoru nad bolničkim infekcijama i priprema izveštaja

  • Datum: 20190315
  • Kategorija: Kursevi
  • Evidencioni broj: A-1-2928/18
  • Organizator: Medicinski fakultet u Univerziteta Beogradu
  • Adresa organizatora: Dr Subotića 8, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: markovic.denic@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 5.500,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 25
  • Predavači: prof. dr Nataša Milić, prof. dr Ljiljana Marković Denić, prof. dr Dejana Stanisavljević
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 6 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: