Stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite

  • Datum: 20181107
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-2101/18
  • Organizator: Institut za javno zdravlje Vojvodine
  • Adresa organizatora: Futoška 121, 21000 Novi Sad
  • E-mail adresa: sonja.cankovic@izjzv.org.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Novi Sad
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 40
  • Predavači: prof. dr Eržebet Ač Nikolić, prof. dr Svetlana Kvrgić, doc. dr Sonja Šušnjević, dr Nina Smiljanić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Zdravstveni saradnici
  • Trajanje u satima: 3 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: Predlog programa KE se akredituje uz uslov da predloženi predavač, Mirjana Petrović, ne održi predavanje zato što nema najmanje isti stepen stručne spreme kao i četiri ciljne grupe na koje se odnosi program.