Soft Tissue Tumors, Extra-nodal Lymphomas and Testicular Tumors: Complex or Complicated and Does It Really Matter?

  • Datum: 20190316
  • Kategorija: Kongresi i simpozijumi
  • Evidencioni broj: A-1-2400/18
  • Organizator: Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
  • Adresa organizatora: Hajduk Veljkova 3, 21000 Novi Sad
  • E-mail adresa: zivcieri@yahoo.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 500,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Novi Sad
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 150
  • Predavači: prof. dr Živka Eri, dr Kyle David Perry, prof. dr Anamarija Morovic Perry, prof. dr Ivan Damjanov
  • Vrsta edukacije: Međunarodni simpozijum
  • Ciljna grupa: Lekari, Patolozi
  • Trajanje u satima: 6 sati 35 min
  • Broj bodova za predavača: 10
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju: 9
  • Broj bodova za poster prezentaciju: 7
  • Napomena: