„Senzorni profil 2“ – mogućnost primene u kliničkoj praksi

  • Datum: 20190214
  • Kategorija: Kursevi
  • Evidencioni broj: A-1-2829/18
  • Organizator: Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“
  • Adresa organizatora: Sokobanjska 13, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: kzotovic@drenik.net
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad:
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
  • Predavači: prim. dr Danijela Vukićević, dr Jelena Stiković
  • Vrsta edukacije: Ostali nacinalni kursevi
  • Ciljna grupa: Lekari, Fizioterapeuti, Radni terapeuti
  • Trajanje u satima: 4 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: