Procena i indikacija za fleksibilnu bronhoskopiju

  • Datum: 20200116
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-351/19
  • Organizator: KCS, Klinika za pulmologiju
  • Adresa organizatora: Dr Koste Todorovića 26, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 150
  • Predavači: dr Milan Grujić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: