Problem trećeg doba na nivou primarne zdravstvene zaštite

  • Datum: 20190316
  • Kategorija: Kursevi
  • Evidencioni broj: A-1-2690/18
  • Organizator: Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika d.o.o.
  • Adresa organizatora: Dr Mihajla Mike Markovića 1, 34000 Kragujevac
  • E-mail adresa: zzzrkg@open.telekom.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 1.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Kragujevac
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 40
  • Predavači: dr sci. med. dr Jovan Nićiforović, dr Dragana Šurlan, Ema Mladićević, prim. mr sci. med. dr Darinka Stožinić
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 8 sati 30 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: