Posledice povreda na radu sa sudskim epilogom – prikaz slučaja

  • Datum: 20190424
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-2861/18
  • Organizator: SLD, Podružnica Smederevo
  • Adresa organizatora: Knez Mihilova 51, 11300 Smederevo, Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: sld.smederevo.2015@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 1.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Smederevo
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: dr Stoja Rikić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Biohemičari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: