Palijativno zbrinjavanje u pedijatriji – medicinske osobenosti, etički i pravni aspekti

  • Datum: 20190901
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-1492/19
  • Organizator: Udruženje za medicinsko pravo Srbije
  • Adresa organizatora: Kraljice Natalije 45, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 1.500,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: prof. dr Borisav Janković
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Medicinske sestre
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: