Novine u dijagnostici i terapiji arterijske hipertenzije (ASX2017 i ECX2018)

  • Datum: 20181009
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-2302/18
  • Organizator: KCS, Klinika za kardiologiju
  • Adresa organizatora: Višegradska 26, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: ivananedeljkovic@yahoo.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 120
  • Predavači: prof. dr Vesna Stojanov, dr Nenad Radivojević
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinski tehničari, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: