Najnovije preporuke za kardiocerebralnu i pulmonalnu reanimaciju kod dece

  • Datum: 20181009
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-1580/18
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija za KME
  • Adresa organizatora: Resavska 84/9, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: info@akademijazakme.edu.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 1.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 150
  • Predavači: prof. dr Aleksandar Pavlović
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi, Farmaceuti, Pedijatri, Hirurzi, Psihijatri , Opšta medicina, Internisti, Kardiolozi, Urgenta medicina, Anesteziolozi sa reanimatologijom
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: