Može li se sprečiti karcinom grlića materice?

  • Datum: 20190318
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-2807/18
  • Organizator: OB Aurora
  • Adresa organizatora: Višegradska 26, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: jasmina.masovic@aurorabolnica.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad:
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 30
  • Predavači: dr Jasmina Mašović
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 2. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 1 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 1
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 2
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: