Mesto, uloga i značaj inhalacionog uređaja u dobroj kontroli bronhijalne astme

  • Datum: 20190316
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-2710/18
  • Organizator: Udruženje „EDUKO SAJNS INI“
  • Adresa organizatora: Lole Ribara 2, 18000 Niš
  • E-mail adresa: info@educioni.org
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 1.200,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Niš
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: dr Goran B. Janković
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 2. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti
  • Trajanje u satima: 1 sati 30 min
  • Broj bodova za predavača: 1
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 2
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: